Thursday, July 19, 2007

My Friend *Toon

My Friend *Toon
"ไม่ได้แก่ที่สุดในรุ่นแต่บางทีก็คนเรียกพี่อยู่บ่อยๆ
ทำไมน้า...
อย่าแปลกใจที่ใครอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกดี
ตูนไม่ค่อยโกรธใคร และน้อยครั้งที่จะทำให้ใครโกรธ
เพราะงั้นใครที่โดนตูนด่าคงต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วล่ะ"

No comments: