Monday, February 25, 2008

IF : Multiple

Multiple choices
"มีมากไป
เลือกมากไป
ชีวิตหนอ"

Monday, February 18, 2008

IF : Theory

The flying theory
"วิธีบินคือ
อย่าเชื่อ
ทฤษฎี"

Saturday, February 9, 2008

IF : Choose

Pick me, choose me, love me
"เลือกฉันสิ
รักฉันเถอะ
นี่ขอแกมบังคับใช่ไหม"

Saturday, February 2, 2008

IF : Blanket

Blanket of Chaos
"ห่มความสับสน
ในหลับลึก
ยิ่งดึกยิ่งวุ่นวาย"

Friday, February 1, 2008

About a boy

About a boy
"ระหว่างทางกลับบ้าน
เด็กชายหน้าเฉยกับคนอ่าน
พบกันตรงหน้ากระดาษที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ด"