Saturday, November 24, 2007

I've been waiting...

I've been waiting...
"พันล้านวินาที
แสนล้านปีแสง
การรอคอย...เป็นเท่าไร"

Friday, November 23, 2007

็Homesick

Homesick
"แหงนมองท้องฟ้า
เธอ...คิดถึงใครบ้าง
ฉัน...คิดถึงบ้าน"


Monday, November 19, 2007

Destination...?

Destination...?
"จุดหมาย
ข้างหน้า
ที่ไหนก็ช่าง"