Thursday, December 30, 2010

Lonely bunnies

Lonely bunnies
"แม่กระต่ายน้อยเชฟบ๊ะ
หนาวก็หนาว
เหงาก็เหงา"

Wednesday, December 29, 2010

IF : Winter


Winter Breeze
"ลมหนาวพัดแรง
เห็ดเอย กระต่ายเอย
ปลิวโม้ดดด"

Wednesday, December 15, 2010

Run Christmas Run

Run Christmas Run
"วิ่ง วิ่ง วิ้ง
วับ วับ ว้าย
จับให้ได้สิ"

Monday, December 13, 2010

Festival

Festival
"ล่องเรือลั้นลา
ลาลับแล้ว
เจอกัน ปีหน้า"