Thursday, January 31, 2008

Missing

Missing
"ผิวเผิน
เพียงผ่าน
อยากรู้จักมากกว่านี้"

Friday, January 25, 2008

IF : Tales and Legends

Legend
"อยู่นาน
จำนาน
ตำนาน"

IF : Plain is not easy

Plain is not easy
"เรียบ
เรียบ
ไม่ง่าย"

Thursday, January 24, 2008

Lady Strawberry

Lady Strawberry
"เธอคลั่งไคล้เจ้าผลสีแดงน้อยๆ
ในโลกขาวดำ
รสชาติเปรี้ยวหวานมีค่าดั่งทองคำ"

Monday, January 14, 2008

The day after...

The day after...
"วันหลังวันที่เกิด...
เหตุเกิดหลังวันที่จาก...
วันหลังนั้นฉันจำไม่ได้แล้ว"