Saturday, April 26, 2008

IF:Wrinkles

Wrinkles
"เวลาสะบัดเส้น
ริ้ว
เร็วชั่วพริบตา"

Thursday, April 24, 2008

Red or Blue

Red or blue
"แดงหรือฟ้า
กลของสีนั้นไม่น่ากลัวหรอก
ผู้สร้างมันต่างหาก"

Saturday, April 19, 2008

IF:Primitive

The primary color
"สามสีสลับผสม
สิ่งเล็กสิ่งน้อย
ก็ตระการตา"

Sunday, April 13, 2008

IF: Fail

Fail
"พลาดไป
เริ่มใหม่
เป็นไร"

Sunday, April 6, 2008

IF:Save

I save the last dance for you
"ถ้าไม่ใช่เธอ
กี่ร้อยเพลงก่อนนั้น
ไม่สำคัญหรอก"