Wednesday, July 4, 2007

My Friend *Enid

My Friend *Enid
"เมื่อมองลอดแว่นกรอบหนาของอีนิด
โลกก็กลายเป็นสีฟ้าหม่น
ดูขัดแย้ง ขัดจิต ขัดใจ ขัดสน
บางครั้งฉันกับอีนิดก็เหมือนจะมีมีอะไรคล้ายกัน
แค่นั้นก็เหมาว่าเป็นเพื่อนได้ไหม
ถึงจะไม่มีตัวตน
แต่ฉันก็เชื่อว่าโลกที่ทับซ้อนกันอยู่นี้
ต้องมีสักวันที่เราจะได้พบกัน"

No comments: