Tuesday, May 22, 2012

hello!hello!hello!

hello!hello!hello!
"สวัสดีและขออภัยเป็นอย่างสูง
ทุกครั้งที่ผมอยากทักใคร
เจ้าสาหร่ายมันก็ชอบโผล่ออกมา"

No comments: