Thursday, January 12, 2012

For my sweet nest

For our sweet nest
"ไม่เหมือนกิ่งไม้ธรรมดา
ไหมกิ่งไม้สีลูกกวาดช่างหอมหวาน
รังของเราจะยิ่งหวาน, ที่รัก...เธอนั้นหวานยิ่งกว่า"

No comments: