Sunday, June 22, 2008

IF: Hoard

Hoarding season
"อยากจะตุนเอาไว้ก่อน
ความรักน่ะ
มันไม่เน่าใช่ไหม"

2 comments:

K00KAI * said...

hopefully love wont get rotten

:)

2 thumbs up :)) :)

ชโย said...

ไม่ได้เข้ามาดูที่นี่ ตั้งนาน...
เข้าไปแต่ที่ Space

มีงานใหม่ตั้งสามสี่อัน...

เราชอบอันนี้ที่สุด...

คุณบัวว่า ถ้าเราตุนความรักไว้ ถึงเวลาที่เราขาดแคลน
มันจะเอาออกมาใช้ ได้จริงหรือครับ

สำหรับเรา เรากลัวมันจะเหมือนไขมัน
ที่ตุนไว้จนกลายเป็นพุง แต่เวลาหิว
เราก็ต้องหาอะไรยัดใส่ท้องอยู่ดี
พุง ไม่ช่วยให้เราหายหิวเลยน่ะ...

Cheer เทศกาลงดเหล้าแห่งชาติ
...หลวงท่านว่างั้น