Monday, October 29, 2007

A DayDreamer

A DayDreamer
"นักฝันกลางวันมืออาชีพ
พอได้หลับครั้งหนึ่งแล้ว
ก็จะฝันไม่มีวันหยุดเลยล่ะ"

1 comment:

คุณมธุรดา said...

บังอาจมากเอารูปเรามาก็ไม่บอก