Wednesday, August 29, 2007

Stolen

Stolen
"ในความเป็นจริงแล้ว
แม้จะอ้อนวอนแค่ไหน
เจ้าหมาป่า..ก็ขโมยดวงตาฉันไปอยู่ดี"

1 comment:

zelina said...

ชอบสิ่งที่พี่ทำมากๆเลยแหละ ปลื้มมักมาก