Monday, May 14, 2007

My Friend * P Ple


My Friend *P Ple
"พี่สายของฉันสมัยยังเป็นเฟรชชี่
หนึ่งในชาวแก๊งค์ละครนอนดึก
สนุกสนานกับการเขียนบท คลุกชีวิตในกองถ่าย
ว่าแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะ พี่เปิ้ล
รอหนังสือเล่มต่อไปด้วยใจจดจ่อนะจ๊ะ"

No comments: